Стрелбище

описание

предлагани услуги

персонал на салона

салон 2 - стрелбище
1000 София, ж.к. Стрелбище, ул. Майор Първан Тошев 18-20
+359 2 958 95 33
+359 888 307 703
salon_the_mall@hairspot.bg
hairspot.eu